Tryg sendte 120 mio. kroner retur til Lægeforeningens medlemmer i 2021

Næsten hver anden læge benytter sig af Lægeforeningens forsikringsordning hos Tryg – og i 2021 var der igen en ekstraordinær tilbagebetaling.

2020 og 2021 bød på få skader hos de medlemmer af Lægeforeningen, der har valgt foreningens forsikringsordning hos Tryg. Det skyldtes en kraftig reduktion af skader og indbrud under Covid-19-pandemien og usædvanligt få store skader (brand m.v. med skader over en million kroner). Det skabte et ekstraordinært stort overskud i den kollektive ordning, som kom medlemmerne til gode.

Medlemmer med private forsikringer i ordningen fik 40 % af præmien retur. Klinikejere med erhvervsforsikring fik 50 % af præmien retur.

Så meget fik medlemmerne retur

Private forsikringer

Beløbet udregnes på baggrund af præmien for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021. Udbetaling skete automatisk midt i november 2021 til de medlemmer, der fortsat var kunder på udbetalingstidspunktet.

Præmie Beløb retur
10.000 kr. 4.000 kr.
15.000 kr. 6.000 kr.
20.000 kr. 8.000 kr.

Beløbet er skattefrit, da der er tale om private forsikringer. 

Erhvervsforsikringer

Beløbet udregnes på baggrund af præmien for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021. Udbetaling skete automatisk midt i november 2021 til de medlemmer, der fortsat var kunder på udbetalingstidspunktet.

Præmie Beløb retur
10.000 kr. 5.000 kr.
15.000 kr. 7.500 kr.
20.000 kr. 10.000 kr.

Beløbet er skattepligtigt, da der er tale om erhvervsforsikringer.