Gå til indhold

Moderniseringen børne- og ungdomspsykiatri

Her kan du finde svar på dine spørgsmål i forbindelse med moderniseringen af specialet.

1. Hvor mange konsultationer er der på en 1. henvisning og en henvisning til fortsat behandling?

Svar: En 1. henvisning gælder 20 konsultationer og denne skal være opbrugt før, der kan afregnes på en henvisning til fortsat behandling.

En henvisning til fortsat behandling gælder 12 konsultationer.

2. I et igangværende udredningsforløb før moderniseringen, har der allerede været afholdt 3 konsultationer. Hvordan håndteres overgangen?

Svar: Patienten har 5 konsultationer tilbage i udredningsforløbet. Herefter kan der, såfremt det er nødvendigt, fortsat ske udredning, men det trækkes fra henvisningens mulige konsultationer. En 1. henvisning indeholder 20 konsultationer.

3. Der er før moderniseringen afholdt 14 konsultationer med patienten, hvoraf de 5 har været i et udredningsforløb på en 1. henvisning. Hvordan forholder jeg mig?

Svar: Der er 6 konsultationer tilbage på henvisningen. Hvis det vurderes, at der er behov for fortsat behandling, skal der ske en fornyet henvisning til fortsat behandling via henvisning fra praktiserende læge til fortsat behandling.

4. Kan man have to ydelser/ konsultationer på samme dag?'

Svar: For specialet er det muligt at have to konsultationer på samme dag. Det skal forstås som én type af konsultation, der relaterer sig direkte til patienten, og som én type af konsultation, som relaterer sig til øvrige.

5. Kan ydelse 0142 og 0143 kombineres samme dag?

Svar: Ja.

6. Hvad betyder det, hvis patienten i et igangværende forløb allerede har brugt 12 konsultationer på en 1. henvisning?

Svar: Efter den ny modernisering vil der være 8 konsultationer tilbage. En 1. henvisning indeholder 20 konsultationer.

7. Skal man gå ud fra, at de første 8 gange er brugt til udredning?

Hvis ikke andet kan godtgøres, så ”ja”, og der vil herefter være 12 konsultationer tilbage.

8. Hvis man vælger basisudredning, kan man så senere vurdere, at der er behov for yderligere udredning?

Svar: Ja. F.eks. ydelse 0143 eller 0146 alt efter om man er i udredning eller behandling.  (moderniseringsrapport side 25).

9. Hvordan koder man konsultationer ved udredning?

Svar: Man koder konsultationsydelsen og evt. tillægsydelser samt registreringskode 1001.

10. Skal man have ny henvisning, hvis der er tale om at undersøge for en komorbiditet i forbindelse et behandlingsforløb?

Svar: Nej, det skal man ikke. Udgangspunktet er, at patienten kan færdigudredes på 8 konsultationer, men undtagelsesvis kan der bruges af de resterende 12 konsultationer på en 1. henvisning.

11. Må kun 10 % af vores forløb være langvarige?

Svar: Nej, der er ingen bestemmelser om længden af forløbet.

12. Er der anden limitering?

Svar: Ikke udover hvad der fremgår af overenskomstens specielle kapitel.

13. Skal alle patienter pr. 1. oktober 2015 have en ny henvisning. 

Svar: Nej.

14. Når man får en ny henvisning, skal man så registrere den første samtale, man har i den nye henvisning, som en 1. samtale?

Svar: Nej, kun hvis der er tale om en ny henvisning og ikke en henvisning til fortsat behandling.

15. Kan man have to henvisningsforløb i gang samtidig f.eks. ADHD og angst? 

Svar: Nej, barnet skal ses som en helhed.