Gå til indhold

FAPS repræsentantskabsmøde 7. oktober 2023

Mødet foregår på Hotel Munkebjerg, Vejle kl. 9.30 - 16.00

Endelig dagsorden 

1.    Valg af dirigent
2.    Formandsberetning og beretninger fra udvalg
3.    Beretning fra FAS’ Fond
4.    Valg til bestyrelsen for FAS’ Fond
5.    Forslag om ændring af FAPS’ vedtægter
6.    Temadrøftelse om Digitalisering i speciallægepraksis
7.    Behandling af rettidigt indsendte forslag
8.    Regnskab 2022, herunder Hjælpekontoen
9.    Budget 2024 og Kontingent 2024
10.  Eventuelt

Repræsentanter har modtaget en invitation fra sekretariatet. Spørgsmål vedr. mødet rettes til Lone Kjær Jensen på 35 44 84 87 eller lok.fas@dadl.dk