Gå til indhold

Repræsentantskabsmøde oktober 2023

Lørdag den 7. oktober 2023 kl. 9.30 - 16.00 på Munkebjerg Hotel, Vejle

Foreløbig dagsorden 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandsberetning og beretninger fra udvalg
  3. Beretning fra FAS’ Fond
  4. Valg til bestyrelsen for FAS’ Fond
  5. Forslag om ændring af FAPS’ vedtægters § 10
  6. Behandling af rettidigt indsendte forslag
  7. Regnskab 2022, herunder Hjælpekontoen
  8. Budget 2024 og Kontingent 2024
  9. Eventuelt


Den endelige dagsorden samt den skriftlige beretning kan ses på www.faps.dk eller rekvireres i sekretariatet fra fredag den 15. september 2023.

Repræsentantskabsmødet er åbent for alle medlemmer af FAPS. Eventuelle forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 26. august 2023.

Repræsentanter vil modtage en invitation fra sekretariatet. Spørgsmål vedr. mødet rettes til Lone Kjær Jensen på 35 44 84 87 eller lok.fas@dadl.dk

Er du ikke repræsentant, men ønsker at deltage i mødet, kan du melde dig til hos Tina Pind på email: tp.fas@dadl.dk.