SU/SSU

Der findes et samarbejdsudvalg for speciallægehjælp for hver region.

Samarbejdsudvalget (SU)

SU består på den ene side af tre – for Hovedstadsregionens vedkommende dog fire - praktiserende speciallæger, som sidder i SU og repræsenterer speciallægerne. Disse udgør samtidig FAPS´ regionsbestyrelse. På den anden side sidder et tilsvarende antal regionspolitikere.

Samarbejdsudvalget behandler spørgsmål om overenskomstforhold, f.eks. flyttesager, §64- aftaler, honorering af ydelser og ansøgninger om tilladelse til at ansætte vikar og/eller assisterende speciallæge samt klagesager.

SU afholder 4 årlige møder.

Speciallægelandssamarbejdsudvalget (SSU)

SSU er den landsdækkende ankeinstans for de regionale samarbejdsudvalg. SSU behandler også principielle sager om overenskomstens fortolkning.

Hvis du som speciallæge vil klage over regionsadministrationen, f.eks. over en afvist regning, kan du indbringe klagen for SSU.

SSU består af FAPS´ forhandlingsudvalg og 4 repræsentanter for regionernes lønnings- og takstnævn (RLTN).

SSU afholder 4 årlige møder.