Gå til indhold

FAPS-Nyt 15/2022 Valg til FAPS’ repræsentantskab 2022

Nyhed Faps-Nyt

Det er nu ved at være tid til valg til specialernes del af FAPS' repræsentantskabet.

Det er derfor vigtigt, at alle specialer forholder sig til, hvem der fremover skal repræsentere specialet i repræsentantskabet

Det er nu ved at være tid til valg til specialernes del af FAPS' repræsentantskabet.

Det er derfor vigtigt, at alle specialer forholder sig til, hvem der fremover skal repræsentere specialet i repræsentantskabet. Det har også betydning for specialets repræsentation i FAPS’ bestyrelse, for det er de valgte repræsentanter, der afgør, hvem af dem der skal indgå i bestyrelsen fra oktober 2022.
Hvis man ønsker at stille op til en plads i repræsentantskabet, skal man enten indstilles af bestyrelsen for speciallægeorganisationen eller have 5 stillere fra sit praksisspeciale. 

Anmeldelse af kandidater skal ske på mail til lok.fas@dadl.dk senest fredag den 8. april 2022.

Hvis der indstilles flere kandidater end der er pladser, vil der blive afholdt elektronisk afstemning blandt medlemmerne i praksisspecialet. Hvis der indstilles samme antal kandidater, som specialet har pladser, anses de pågældende for valgt.

Nedenfor fremgår det, hvor mange repræsentanter det enkelte praksisspeciale er berettiget til:

 • Øjenlægehjælp = 6 pladser 
 • Ørelægehjælp = 6 pladser 
 • Dermato-venerologi = 4 pladser 
 • Gynækologi = 3 pladser 
 • Psykiatri = 7 pladser 
 • Kirurgi = 1 plads 
 • Reumatologi = 1 plads 
 • Intern medicin = 1 plads 
 • Pædiatri = 1 plads 
 • Børne- og ungdomspsykiatri = 1 plads 
 • Ortopædisk kirurgi = 1 plads 
 • Plastikkirurgi = 1 plads 
 • Neurologi = 1 plads 
 • Anæstesiologi = 1 plads 
 • Radiologi = 1 plads 

Antallet er opgjort i henhold til vedtægternes §6, stk. 3, hvorefter hvert praksisspeciale er berettiget til at vælge én repræsentant pr. 25 ordinære medlemmer af FAPS, dog således at der for et medlemstal imellem 1 og 49 kan vælges én repræsentant.

Forskydninger i antal ordinære medlemmer kan medføre, at specialet har ret til et ændret antal repræsentanter i forhold til sidste valg. Det kan tilføjes, at antal ordinære medlemmer ikke nødvendigvis er det samme som antal kapaciteter i henhold til regionernes praksisplaner.

Venlig hilsen
Sekretariatet

Landsdækkende