Gå til indhold

FAPS-Nyt 17/23 Takstkort og knækgrænser pr. 1. april 2023

Nyhed Faps-Nyt

Normalt opdaterer FAPS takstkortene på hjemmesiden den 1. april og den 1. oktober. FAPS har imidlertid ikke modtaget udkast til takstkort på nuværende tidspunkt, da Danske Regioner er i gang med at iværksætte en ny proces for udarbejdelsen af takstkort.

Når vi har takstkortene klar, så opdaterer vi takstkortene på hjemmesiden på sædvanlig vis og sender jer information herom.

Den nye regulering af taksterne pr. 1. april 2023 er imidlertid på plads, så I vil modtage de korrekte honorarer, når I indsender afregningen for april måned.

Honorarerne for overenskomstydelser stiger med 1,11 pct.

Honorarerne for rammeydelser og lokalaftaler stiger med 1,10 pct.

Knækgrænserne forøges med 3,16 pct.

Med venlig hilsen
Sekretariatet

Landsdækkende