FAPS-Nyt 22/2022 Takstkort og knækgrænser pr. 1. april 2022

Nyhed Faps-Nyt

Der er kommet ny regulering af taksterne gældende pr. 1. april 2022.

Der er kommet ny regulering af taksterne gældende pr. 1. april 2022. Honorarerne for overenskomstydelser stiger med 0,5 pct. Honorarerne for rammeydelser og lokale aftaler stiger med 0,5 pct. Knækgrænserne forøges med 1,07 pct.

Som det fremgår af FAPS-Nyt 21/2022 er der en række specialer, som det kommende år får reduceret deres honorarer som en konsekvens af overskridelsen af økonomirammen i 2021. Honorarreduktionenen vil påvirke reguleringen af taksterne for disse specialer.

Se de nye takstkort og knækgrænser på laeger.dk allerede i dag.

Bemærk! De nye takstkort indeholder som noget nyt en ekstra kolonne med navnet "Udlagte ydelser", hvor du finder de ydelseskoder, som skal anvendes til behandling af udlagte patienter fra hospitalerne i henhold til udlægningsaftalen. Ydelseskoderne til brug for behandling af udlagte ydelser starter alle med et 9-tal.

Det er vigtigt, at du anvender 9xxx koderne, når du behandler udlagte patienter, jf. udlægningsaftalen, ellers holdes ydelserne ikke uden for din egen knækgrænse og uden for den økonomiske ramme.

Du skal fortsat anvende de sædvanlige ydelseskoder under kolonnen "Ok-ydelser", når du behandler almindelige sygesikringspatienter. Du bedes være opmærksom på, at almindelige OK-ydelser ikke kan blandes med 9xxx ydelser.

Det har været en uskøn proces med oprettelse af ydelsesnumrene til de udlagte ydelser. Det skyldes, at regionerne har fået en ny leverandør af afregningssystemet, og det er kun dem, der kan oprette nye ydelseskoder. Det har taget uforholdsmæssigt lang tid at få på plads, men nu er de her. 

De nye takstkort er også sendt til systemhusene, men på grund af det sene udsendelsestidspunkt kan der forekomme forsinkelser på indlæsningen af ydelseskoderne.

Med venlig hilsen
Sekretariatet

 

Landsdækkende