Gå til indhold

FAPS-Nyt 29/2019 Tak for jeres positive og konstruktive bidrag på medlemsmøderne før sommerferien

Nyhed Faps-Nyt

Kære kollegaer

Vi vil gerne takke jer for jeres engagement på forårets regionale medlemsmøder og i gruppedrøftelserne om sundhedsvæsenet i forandring. Vi har læst jeres skriftlige input til, hvordan vi praktiserende speciallæger kan møde udfordringerne på en god måde, og FAPS’ bestyrelse har især bemærket følgende udsagn:

Input fra medlemsmødernes gruppedrøftelser:

Beskriv kort, hvordan du kan understøtte almen praksis bedre:
• Tilgængelighed (klinikpersonale altid tilgængelig på telefonen)
• Gode rådgivende epikriser
• Undgå unødige kontroller hos os selv og i almen praksis
• Etabler en personlig relation til de nærmeste praktiserende læger (tilbyd undervisning, information om/møde op i klynger hvor du/I fortæller, hvad I kan tilbyde)
Hvad skal der til, for at borgerne husker og fortæller om gode oplevelser i speciallægepraksis – så de 'dårlige' historier om os fylder mindre?
• Patienten skal have haft en god oplevelse – hørt, set og hjulpet
• En kasse til ris og ros i venteværelset – 'har selv høstet flere gode tips til forbedringer'

Beskriv kort, hvordan FAPS kan sikre medlemmerne et bedre kendskab til FAPS’ aftaler, mål og visioner:
• Mere information (flere FAPS Nyt, flere regionale møder med orientering fra FAPS, FAPS-ambassadør for hvert speciale, direkte mail med orientering fra FAPS)
• Obligatoriske klynger for FAPS’ere
• Specialets repræsentant i FAPS’ bestyrelse bør have kontakt  til både eget speciale og øvrige specialer, man repræsenterer i valggruppen
• Mentorordning i regi af speciallægeorganisationen – det giver faglig og praktisk god mening. Sidegevinsten er mulighed for nye medlemmer i speciallægeorganisationen
•  Det er vigtigt at fortsætte med deltagelse fra FAPS’ bestyrelse på speciallægeorganisationernes generalforsamlinger og de regionale medlemsmøder
• Afhold medlemsmøder i gode lokaler (Ikke på hospitalerne)
• Læg økonomisk og/eller fagligt incitament ind i mødet, så skal medlemmerne nok komme

Kan placering af flere speciallæger i samme 'sundheds- eller speciallægehus' gøre os mere tydelige i det nære sundhedsvæsen – og kan det være en fordel for klinikkerne?
• Vil give meget synergi
• Sidder selv i sundhedshus – og det kan virkelig anbefales:
o Bredere faglighed til rådighed for patienterne
o Større synlighed i nærmiljøet
o Stærkt samarbejde på tværs af specialerne rent lægekollegialt 
o Giver en bedre understøttelse af overgangene mellem specialerne og/eller FAPS/PLO

• Forbehold for idéen:
o Usikker på om det giver øget driftsmæssig risiko
o Uenighed mellem parterne som indgår i fællesskabet
o Forskellige behov – kan det rummes?

FAPS’ bestyrelse vil arbejde videre med de ovennævnte input, og vi er også gået i gang med at indhente input fra de alment praktiserende læger. Vi kan allerede nu - hver især - gøre en kæmpe forskel for vores omdømme blandt de praktiserende læger ved følgende simple tiltag:

• Tilgængelighed på telefonen, få en sekretær til at besvare den, og ring selv tilbage hurtigst muligt
• Informer de praktiserende læger om dit 'bagom' telefonnummer
• Lav gode rådgivende epikriser
• Tilbyd undervisning til områdets praktiserende læger 


Vi glæder os til at høste tilbagemeldingerne fra praktiserende læger og dele dem med jer

Venlig hilsen
Kirsten Ilkjær og Niels Henrik Nielsen
Formandskabet i FAPS

Landsdækkende