FAPS-Nyt 30/2022 FAPS’ repræsentantskabsmøde i oktober

Nyhed Faps-Nyt

Kære medlemmer

Den 8. oktober 2022 holder FAPS repræsentantskabsmøde i Vejle. Mødet er åbent for alle medlemmer af FAPS.

Kære medlemmer

Den 8. oktober 2022 holder FAPS repræsentantskabsmøde i Vejle. Mødet er åbent for alle medlemmer af FAPS.

Den foreløbige dagsorden kan ses på www.laeger.dk under FAPS samt i Ugeskrift for Læger den 27. juni 2022 (overstået møde)

Mødet holdes kl. 9.30-16.00 på Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Repræsentanter modtager i disse dage en særskilt invitation til mødet med link til tilmelding.

Venlig hilsen
Sekretariatet