FAPS-Nyt 38/2022 Klyngeplatform: log-in problemer og fejl ved oplysning af e-mail er løst

Nyhed Faps-Nyt

Vi sendte i sidste uge FAPS-Nyt ud om den nye klyngeplatform, der kan understøtte kommunikation og deling af dokumenter i kvalitetsklyngerne.

Kære alle

Vi sendte i sidste uge FAPS-Nyt ud om den nye klyngeplatform, der kan understøtte kommunikation og deling af dokumenter i kvalitetsklyngerne.

Nogle af jer har oplevet problemer med at tilgå log-in siden og andre har oplevet, at den e-mail-adresse, I opfordres til at skrive i platformen, ikke kunne gemmes.

Begge problemer er nu løst, og vi håber derfor, at alle vil gå ind på siden og indtaste e-mailen og besøge jeres egen klyngeside.

Få adgang til platformen her

Du finder en vejledning i brug af platformen her.

Hvis du har tekniske problemer med at logge på via nemid, kan du kontakte sundhed.dk support på telefon: 8844 3131, øvrige spørgsmål omkring platformen skal stilles til ekvis@dadl.dk.

Venlig hilsen
eKVIS sekretariatet

Landsdækkende