FAPS-Nyt 41/2021 OK 2021 Udveksling af forhandlingsoplæg

Nyhed Faps-Nyt

Som I ved gennemføres der forhandlinger af den generelle del af overenskomsten her i 2021.

Der er nu udvekslet forhandlingsoplæg mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og FAPS. Oplæggene vil være udgangspunktet for overenskomstforhandlingerne, som løber hen over sommeren og efteråret. Overenskomstresultatet vil blive fremlagt på repræsentantskabsmødet den 9. oktober 2021.

I forbindelse med udvekslingen af oplæg blev der afholdt et såkaldt sættemøde, hvor parterne præsenterede deres ønsker. Mødet foregik i en god og konstruktiv tone.

Du kan læse de to oplæg her:

RLTN’s oplæg

FAPS’ oplæg

Venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow-Mourier og
Per Flesner

Landsdækkende