FAPS-Nyt 43/2022 Takstkort og knækgrænser pr. 1. oktober 2022

Nyhed Faps-Nyt

Der er kommet ny regulering af taksterne pr. 1. oktober 2022.

Honorarerne for overenskomstydelser stiger med 2,94 pct.

Honorarerne for rammeydelser og lokale aftaler stiger med 2,99 pct. Knækgrænserne forøges med 0,74 pct.

Se de nye takstkort og knækgrænser på FAPS.dk allerede i dag.

Venlig hilsen
Sekretariatet

Landsdækkende