FAPS-Nyt 49/2021 FAPS’ repræsentantskabsmøde i oktober 2021

Nyhed Faps-Nyt

Møde overstået

Den 9. oktober 2021 holder FAPS repræsentantskabsmøde i Vejle. Mødet er åbent for alle medlemmer af FAPS.
Den foreløbige dagsorden kan ses på hjemmesiden under FAPS samt i Ugeskrift for Læger den 28. juni 2021.

Mødet holdes kl. 9.30-16.00 på Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.

Repræsentanter modtager i starten af juli en særskilt invitation til mødet med link til tilmelding.

Landsdækkende