FAPS-Nyt 53/2021 Økonomirammen: Endelig opgørelse for det afsluttede protokollatår januar 2020 – december 2020

Nyhed Faps-Nyt

Kære kollega

Der foreligger nu en endelig opgørelse af økonomirammen for det senest afsluttede protokollatår, som vedrørte perioden 1. januar til 31. december 2020.

Den endelig opgørelse for det afsluttede protokollatår viser, at økonomirammen er overholdt med et lille underforbrug på 2,7 mio. kr., svarende til 0,08 %.

Det vil sige, at vi har overholdt vores forpligtelse til at overholde økonomirammen så præcist, som det næsten er muligt.

De bedste sommerhilsner
Ann-Louise Reventlow-Mourier
Formand for FAPS

Landsdækkende