FAPS-Nyt 7/2021 Forlængelse af tilgængeligheden af ubrugte efteruddannelsesdage fra 2019

Nyhed Faps-Nyt

For at sikre det efterslæb af efteruddannelse, som praktiserende speciallæger har haft i 2020 grundet COVID-19, vil ubrugte dage fra 2019 overført til brug i 2020 også kunne bruges i 2021, hvor de vil være tilgængelig året ud. Det betyder, at der både kan gøres brug af ubrugte dage fra 2019 og 2020 i indeværende år 2021.

Dagene vil på vanlig vis blive brugt i rækkefølgen: de ældste dage først.

Når du ansøger om refusion, er det vigtigt, du anfører i ansøgningens notefelt, hvis du har ubrugte dage i 2019. Skriv også, hvis du er i tvivl, så kan sekretariatet tjekke det, da overførslen ikke sker automatisk.

Venlig hilsen
Sekretariatet

Landsdækkende