FAPS-Nyt 77/2021 Forlængelse af ubrugte efteruddannelsesdage fra 2020

Nyhed Faps-Nyt

For at sikre det efterslæb af efteruddannelse, som praktiserende speciallæger har haft i både 2020 og 2021 grundet COVID-19, vil ubrugte dage fra 2020 overført til brug i 2021 også kunne bruges i 2022, hvor de vil være tilgængelig året ud. Det betyder, at der både kan gøres brug af ubrugte dage fra 2020 og 2021 i 2022.

For at sikre det efterslæb af efteruddannelse, som praktiserende speciallæger har haft i både 2020 og 2021 grundet COVID-19, vil ubrugte dage fra 2020 overført til brug i 2021 også kunne bruges i 2022, hvor de vil være tilgængelig året ud. Det betyder, at der både kan gøres brug af ubrugte dage fra 2020 og 2021 i 2022.

Dagene vil på vanlig vis blive brugt i rækkefølgen: de ældste dage først.

Når du ansøger om refusion, er det vigtigt, du anfører i ansøgningens notefelt, hvis du har ubrugte dage i 2020. Skriv også, hvis du er i tvivl, så kan sekretariatet tjekke det, da overførslen ikke sker automatisk.

Dagene fra 2019, der blev forlænget sidste år, udløber med udgangen af 2021.

Venlig hilsen
Sekretariatet

Landsdækkende