FAPS-Nyt 86/2020 Vidste du, at ubrugte efteruddannelsesdage overføres?

Nyhed Faps-Nyt

Husk at du som praktiserende speciallæge har ret til kursusrefusion for 8 dage årligt.

Og hvis du ikke fik brugt alle dine 8 dage sidste år, er de uforbrugte dage overført til i år, så du kan få refusion for mere end 8 dage.
Det er nemlig sådan, at uforbrugte efteruddannelsesdage overføres til året efter i et 2-års rul.

Ansøgning om kursusrefusion skal indsendes til Fonden for Faglig Udvikling inden 6 mdr. efter, at dit kursus har været afholdt.

Du ansøger om kursusrefusion via laeger.dk  ved øverst i højre hjørne at logge ind på ”Min Side” og klikke på: ”Refusion for efteruddannelse”.

På hjemmesiden kan du også finde Vejledning til refusion fra Efteruddannelsesfonden.

Venlig hilsen
Sekretariatet


Landsdækkende