FAPS-Nyt 9/2021 Uddelinger af midler fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis

Nyhed Faps-Nyt

Kære kolleger

Den 2. december 2020 uddelte bestyrelsen for Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis midler til forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter for 2. runde af 2020. Uddelingen sker på baggrund af en indstilling fra Fagligt Udvalg.

På mødet uddelte bestyrelsen i alt 2.557.328 kr. til fire forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter, så der i alt blev uddelt 3.922.429 kr. i 2020 fordelt på syv projekter.
Du kan læse her, hvilke projekter fonden har støttet i 2019 og 2020.

Vi vil også gerne benytte lejligheden til at opfordre alle, der har lyst til at prøve kræfter med at forske inden for speciallægepraksis relevante temaer, til at søge fonden om støtte. Du kan læse mere her.

Venlig hilsen
Stephen Wørlich Pedersen,
Morten Hedegaard og
Søren Strange
Medlemmer af FAPS’ bestyrelse og FAPS’ repræsentanter i bestyrelsen for Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis

Landsdækkende