FAPS-Nyt 9/2022 Speciallægen som leder

Nyhed Faps-Nyt

Her kan du læse om kursus i personaleledelse (overstået)

Du er speciallæge og har lyst til at udvikle rollen som personaleleder. Du ved, at rollen som personaleleder er en vigtig forudsætning for at kunne varetage de mange opgaver, der gennemstrømmer din speciallægepraksis, med succes.  Samtidig ved du, at det at skabe en god arbejdsplads for alle medarbejdere er en udfordring for de fleste ledere.

Når kurset er omme, har du mere viden om, hvad ledelse er. Hvordan ledelsesrollen er afgørende for, hvordan opgaverne løses i hverdagen i klinikken. Og du ved lidt mere om, hvordan din udtryksmåde virker på andre, når du gerne vil kommunikere budskaber til dine ansatte.

Du får konkrete værktøjer til at etablere en god dialog med dine ansatte, som sikrer eller bevarer et godt, kommunikativt og udviklende arbejdsmiljø.

Kursisterne i 2020 vurderede den samlede tilfredshed med kurset til 5,47 på en skala fra 1 – 7, hvor 7 er den mest positive vurdering. På spørgsmålet: Hvad synes du fungerede godt på kurset svarede kursister:

Vekselvirkning mellem oplæg og inside-out læring. Muligheden for at udveksle erfaringer med kollegaer på tværs af subspecialer. Kursist 2020

Fin kombi af teori og øvelser. Kursist 2020

Meget relevant emne. Brugbare og konkrete værktøjer til rollen som leder. Kursist 2020.

Læs mere om kurset og tilmeld dig her: (kursus er overstået)

Venlig hilsen
Sekretariatet

Landsdækkende