Gå til indhold

FAPS-Nyt Ændringer i volumenkravet på kirurgiske ydelser i øjenlægehjælp pr. 1. december 2020

Nyhed Faps-Nyt

Kære kolleger

FAPS og RLTN har for øjenlægerne aftalt at ændre i volumenkravet på kirurgiske ydelser fra 50 ydelser til 30 ydelser årligt ved et gennemsnit over de seneste 3 år for ydelserne 3007-3021.  Ændringen er gældende pr. 1. december 2020.

Herudover er der aftalt en model for at generhverve muligheden for at udfører de kirurgiske ydelser under overenskomsten igen, hvis

  • den enkelte øjenlæge over for regionen kan dokumentere, at pågældendes kirurgiske færdigheder er vedligeholdt i andet regi eller
  • den enkelte øjenlæge over for regionen kan dokumentere at have haft et fokuseret ophold hos en kollega, der allerede udfører de kirurgiske indgreb. Danske Øjenlægers Organisation anviser, hvilken øjenlæge en given speciallæge kan være i fokuseret ophold hos. Det fokuserede ophold vil træne øjenlægen i at gennemføre de større kirurgiske indgreb. Speciallægen skal igennem 10 operationer demonstrere, at pågældende besidder de relevante kirurgiske færdigheder


Ligeledes gælder det, at i tilfælde hvor øjenlægens gennemsnit samlet set påvirkes af særlige uforudsete og betydelige hændelser skal dette inddrages i vurderingen af, hvorvidt volumenkravet er efterlevet. Det gælder eksempelvis for tilfældet med Covid-19 i 2020.

Ændringen fremgår af moderniseringsrapporten samt ydelsesbeskrivelser 3007-3021

Med venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow-Mourier og Per Flesner

Specialespecifikke

Oftalmologi/Øjenlæger