Gå til indhold

FAPS-Nyt Aftale om telefonkonsultation forlænges

Nyhed Faps-Nyt

Regionernes Lønnings- og Takstnævn har med virkning fra den 1. januar 2022 opsagt den midlertidige aftale om telefonkonsultationer i speciallægepraksis, der siden 1. juni 2021 kun har været gældende for specialerne børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri.

Regionernes Lønnings- og Takstnævn har med virkning fra den 1. januar 2022 opsagt den midlertidige aftale om telefonkonsultationer i speciallægepraksis, der siden 1. juni 2021 kun har været gældende for specialerne børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri.

Det betyder, at I fra og med den 1. januar 2022 ikke længere kan erstatte en fysisk konsultation med en telefonkonsultation (Registreringskode 1016). 

I stedet for en telefonkonsultation som erstatning for en fysisk konsultation vil der efter den 1. januar 2022 fortsat være mulighed for at anvende den midlertidige aftale om videokonsultation, hvor en videokonsultation erstatter en fysisk konsultation (Registreringskode 1015).

Den 1. april 2022 træder den nye overenskomst i kraft, og her permanentgøres muligheden for at erstatte fysiske konsultationer med videokonsultationer, herunder muligheden for at afholde 1. konsultationer på video i de psykiatriske specialer.

Er du ikke kommet i gang med videokonsultationer endnu, så kan du læse mere her.

Opsigelsen af den midlertidige aftale om telefonkonsultationer kan læses i sin fulde ordlyd her.

Venlig hilsen
Sekretariatet

Specialespecifikke

Psykiatri