Gå til indhold

FAPS-Nyt Delegation i forhold til ydelserne 0131-0130 (reumatologi)

Nyhed Faps-Nyt

Kære kollegaer

Tak for et godt og velbesøgt informationsmøde i onsdags. På mødet blev der rejst spørgsmål om, hvorvidt ydelse 0130 (Senere konsultation) og ydelse 0131 (Senere konsultation – inflammatoriske forløb) kan uddelegeres til klinikpersonale.
Formålet med dette FAPS Nyt er at forklare reglerne om uddelegering af Senere konsultation:

  • Ydelse 0131 kan ikke uddelegeres til klinikpersonale. Det er altid en speciallægelig kerneydelse.
  • Ydelse 0130 kan i visse tilfælde uddelegeres til klinikpersonale, men det kommer an på det konkrete faglige indhold i konsultationen.

Der kan både være situationer, hvor det faglige indhold i en 0130 Senere konsultation er af en sådan karakter, at det ikke kan uddelegeres til klinikpersonale og situationer, hvor der kan ske en delegation.

Efter overenskomsten og tilhørende protokollater er forudsætningen for delegation af en 0130 Senere konsultation, at der konkret IKKE udføres speciallægelige kerneydelser, og at der IKKE er tale om:

• Ydelser, som kræver høj faglig viden inden for diagnostik, indikation og behandling/ordination
• Ydelser som nødvendiggør løbende vurdering af behandlingen under ydelsen
• Ydelser, hvor uddelegeringen kan i sig selv medføre øget skadevirkning på patientens helbred
• Operative indgreb

Ydelse 0130 KAN uddelegeres til klinikpersonale, hvis det faglige indhold af konsultationen er karakteriseret ved:

• At kunne gennemføres med høj kvalitet efter instruks og oplæring
• Ikke at stille særlige krav om evner til diagnostik og indikation
• At uddelegeringen i sig selv ikke har yderligere konsekvenser for patientens helbred

Generelle forudsætninger for delegation, jf. overenskomsten og tilhørende protokollater:

• Undersøgelser og behandlinger, som udføres af klinikpersonale, foregår på speciallægens ansvar
• Det er speciallægens ansvar, at det pågældende klinikpersonale har den fornødne fagkundskab til at udføre ydelserne og herunder har modtaget den fornødne undervisning
• Speciallægen ordinerer indsatsen i forhold til den enkelte patient
• Den enkelte praksis skal udarbejde retningslinjer for klinikpersonalets udførelse af undersøgelser og behandlinger, som er omfattet af OK
• De foretagne undersøgelser og behandlinger skal ligge inden for overenskomstens ydelser
• Patienten skal opleve en konsultation ved klinikpersonale som led i et sammenhængende patientforløb med høj faglig kvalitet
• Som hovedregel vil speciallægens tilstedeværelse i klinikken være påkrævet

På hjemmesiden ligger der et notat, der går yderligere i dybden med delegation i forhold til anvendelse af klinikpersonale i speciallægepraksis efter speciallægeoverenskomsten. Du kan læse notatet her.

Specialespecifikke

Reumatologi