FAPS-Nyt Dermatologer Resultatet af valget til FAPS repræsentantskab

Nyhed Faps-Nyt

Kære praktiserende dermatologer

Som nævnt i tidligere FAPS-Nyt er speciallæge Anna Lamberg valgt ind i regionsbestyrelsen i Region Midtjylland, og der skulle derfor vælges en ny repræsentant til FAPS’ repræsentantskab blandt dermatologerne.

DDO’s bestyrelse har indstillet speciallæge Charles Kromann til den ledige plads i repræsentantskabet. Der var ved fristens udløb den 31. maj 2021 kl. 12.00 ikke indkommet andre kandidater.
Charles Kromann er derfor valgt.

Venlig hilsen
Sekretariatet

Specialespecifikke
Dermatologi