Gå til indhold

FAPS-Nyt Dermatologi: Valg til repræsentantskabet

Nyhed Faps-Nyt

Kære praktiserende dermatologer

Speciallæge Tomas Norman Dam er blevet valgt til regionsbestyrelsen i Region Sjælland. Det betyder, at han ikke samtidigt kan sidde i FAPS’ repræsentantskab som valgt af valggruppe 3, jf. FAPS’ vedtægter § 5, stk. 2. Der skal derfor blandt dermatologerne vælges en ny repræsentant.

Opstilling til valg kræver 5 stillere fra praksisspecialet eller indstilling fra bestyrelsen i den til praksisspecialet hørende speciallægeorganisation, jf. vedtægternes § 6, stk. 4.

Anmeldelse af kandidater kan ske skriftligt til FAS, Kristianiagade 12, 2100 København Ø. eller på mail til lok.fas@dadl.dk og skal være sekretariatet i hænde senest tirsdag den 25. april 2023.

Opstiller flere end 1 kandidat, afholdes der elektronisk afstemning blandt medlemmerne i praksisspecialet i perioden 2. maj til 16. maj 2023 inden kl. 15.00. Kandidaterne vil blive opstillet på liste i rækkefølge, efter hvornår de melder deres kandidatur.

Du skal være medlem af FAPS for at stille op til valget.

Venlig hilsen
Sekretariatet

specialespecifikke

dermatologi