Gå til indhold

FAPS-Nyt Husk de nye regler om henvisning og 1. konsultationer pr. 1.1.2021

Nyhed Faps-Nyt

FAPS og RLTN har indgået en aftale om en præcisering af henvisningsreglerne i det dermatologiske speciale, som nu er trådt i kraft pr. 1.1.2021.

Du skal derfor være opmærksom på nedenstående ved dine konsultationer med patienter og afregning med regionen:

  1. Patienter henvist fra den alment praktiserende læge, hvor det af henvisningen fremgår, at dermatologen anmodes om at se på flere problemstillinger, honoreres med én 1. konsultation. Såfremt det er nødvendigt med flere konsultationer, honoreres den eller de følgende konsultationer med senere konsultation.
  2. Patienter, hvor der foreligger to henvisninger med to (eller flere) forskellige problemstillinger, honoreres med én 1. konsultation pr. henvisning, såfremt der er aftalt tid til en 1. konsultation, forud for at 2. henvisning foreligger. 
  3. Patienter, hvor der foreligger to henvisninger med to eller flere problemstillinger forud for, at patienten kontakter speciallægen og aftaler en tid til konsultation, honoreres med én 1. konsultation (svarer til forhold 1). Her vil patienten og speciallægen være bekendt med de to (eller flere) problemstillinger, når patienten aftaler tid hos speciallægen, og speciallægen kan planlægge tiden med patienten. Såfremt det er nødvendigt med flere konsultationer, honoreres den eller de følgende konsultationer med senere konsultation.
  4. Hvis patienten ved første konsultation eller senere i det aktuelle forløb præsenterer problemstillinger, der er relateret til den problemstilling, som patienten er henvist for, skal de håndteres i samme forløb uden ny henvisning til diagnose og behandling. Det gælder eksempelvis, hvis den lidelse, der er henvist for, også findes på andre legemsdele end nævnt i henvisningen.  
  5. I tilfælde hvor patienten er henvist fra den alment praktiserende læge, og hvor der på henvisningen anmodes om at se på én problemstilling, men hvor patienten under konsultationen selv fremkommer med et andet problem, som ikke er anført i henvisningen, skal patienten via egen læge have udstedt en ny henvisning, medmindre den alment praktiserende læge som gatekeeper selv kan behandle problemstillingen. Dermatologen honoreres med én 1. konsultation pr. henvisning.


Læs mere om baggrunden for de nye fortolkninger og aftalen mellem FAS, PLO og RLTN her:

Se også tidligere FAPS-Nyt:

Venlig hilsen
Sekretariatet

Specialespecifikke

Dermatologi