FAPS-Nyt Invitation til informationsmøde om modernisering af reumatologispecialet

Nyhed Faps-Nyt

Det er os en stor glæde at informere jer om, at FAPS har indgået en aftale med Danske Regioner om modernisering af jeres overenskomst.
Begge parter er meget tilfredse med processen og det endelige resultat. FAPS’ bestyrelse vil i den forbindelse gerne takke Danske Reumatologers og Fysiurgs Organisation for at have bidraget med en stor faglig indsats.

Den nye modernisering træder i kraft 1. april 2020

Moderniseringen omfatter blandt andet en prioritering af patienter med inflammatoriske gigt/bindevævslidelser og rygpatienter, som der nu bliver mere tid til at behandle i praksis.
Moderniseringen bliver gennemgået på informationsmøde af FAPS’ forhandlere og de faglige repræsentanter fra speciallægeorganisationen:

Den 19. februar 2020 på Hotel Clarion Kastrup, Ellerhammersvej 20, 2770 Kastrup kl. 17.00-19.00.

Tilmelding skal ske senest den 10. februar 2020 til Lone Kjær Jensen på lok.fas@dadl.dk

Der kan søges om kursusrefusion fra Efteruddannelsesfonden svarende til en halv kursusdag.

Moderniseringsrapporten kan læses her (2022)
Økonomiaftale, som gælder pr. 1. april 2020 (takster i oktober 2017 niveau), kan læses her

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til moderniseringsrapporten på informationsmødet.

Med venlig hilsen Ann-Louise Reventlow-Mourrier og Jeppe Launberg

Specialespecifikke

Reumatologi