FAPS-Nyt Modernisering af kirurgi

Nyhed Faps-Nyt

Kære kollegaer

Det er os en stor glæde at informere jer om, at FAPS har indgået en aftale med RLTN om jeres modernisering.

Begge parter er meget tilfredse med moderniseringen og processen. Bestyrelsen vil i den forbindelse gerne takke DKO for at have bidraget med en stor faglig indsats.

Den nye modernisering vil træde i kraft den 1. april 2021.

Moderniseringsrapporten omfatter en beskrivelse af specialets placering i sundhedsvæsenet, specialets faglige udvikling og selve ydelseskataloget. Alle dele bliver gennemgået på et virtuelt møde torsdag den 21. januar 2021 kl. 17.00-19.00. I bedes notere datoen i jeres kalender!

I januar vil vi udsende det nye takstkort samt moderniseringsrapporten til jer.

I vil også modtage et link til det virtuelle møde kort tid inden mødet.

Der kan søges om kursusrefusion svarende til en halv efteruddannelsesdag i Efteruddannelsesfonden.

Eventuelle afbud meddeles til:
Lone Kjær Jensen på lok.fas@dadl.dk.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Specialespecifikke

Kirurgi