Gå til indhold

FAPS-Nyt Modernisering af ortopædisk kirurgi

Nyhed Faps-Nyt

Kære ortopædkirurger

Moderniseringen af ortopædisk kirurgi træder i kraft den 1. april 2021. Med moderniseringen er det aftalt, at de praktiserende ortopædkirurger kan rekvirere anæstesiologisk bistand til brug for en række ortopædkirurgiske operationer. Det fremgår af følgende ydelsesbeskrivelse, hvilke operationer der er tale om.

Før en praktiserende ortopædkirurg kan begynde at rekvirere anæstesiologisk bistand, skal regionen, hvor praksis har adresse, bekræfte, at rekvisitionen kan påbegyndes.

I et forsøg på at mindske regionens sagsbehandlingstid og eventuelle bekymringer omkring anæstesiologisk kapacitet i regionen, anbefaler FAPS, at I indgår aftale med en given anæstesiolog, før I henvender jer til regionen. 
Til brug herfor har vi lavet en skabelon til tekst, som vi anbefaler, at I benytter, når I henvender jer til regionen med jeres ønske om at anvende anæstesiologisk bistand - hent skabelonen her. Af skabelonen fremgår det, at anæstesiologen har ledig kapacitet til at varetage forpligtelsen over for både øre-, næse- og halslægerne og den pågældende ortopædkirurg.
Vi anbefaler ligeledes, at I orienterer FAPS' sekretariat, når I henvender jer til regionen med ønske om rekvirering af anæstesiologisk bistand. Så er vi forberedt på at træde til, hvis der bliver behov for kommunikation med regionen om jeres ansøgning.

Vi vil samtidig varsle, at FAPS' sekretariat i samarbejde med Danske Ortopæders Organisation og Danske Anæstesiologers Organisation er ved at udarbejde henholdsvis en oversigt over, hvilke krav til faciliteter, der er til en ortopædkirurgisk speciallægeklinik for at kunne tilbyde operationer med anæstesiologisk bistand, samt en aftale der beskriver samarbejdsfladen mellem anæstesiologen og den opererende læge ud fra et patientsikkerhedsmæssigt perspektiv. Vi sender disse dokumenter, så snart de ligger klar.
 

Med venlig hilsen
Sekretariatet

Specialespecifikke

Ortopædi