Gå til indhold

FAPS-Nyt Modernisering af ortopædisk kirurgi - anvendelse af anæstesi

Nyhed Faps-Nyt

Kære ortopædkirurger

Moderniseringen trådte som bekendt i kraft den 1. april 2021, og I har nu i lidt mere end et halvt år haft mulighed for at rekvirere anæstesiologisk bistand til brug for en række operationer. Det fremgår af ydelse 1018, hvilke operationer der er tale om.

Som tidligere nævnt anbefaler FAPS, at I indgår aftale med en given anæstesiolog, før I henvender jer til regionen med ønske om at påbegynde rekvisition af anæstesiologisk bistand. I kan anvende følgende skabelon. Vi anbefaler, at I orienterer FAPS' sekretariat om en eventuel henvendelse til regionen.

Derudover har Danske Ortopæders Organisation og Danske Anæstesiologers Organisation udarbejdet en aftale, der beskriver samarbejdsfladen mellem den opererende ortopædkirurg og anæstesiologen ud fra et patientsikkerhedsmæssigt perspektiv. I kan finde aftalen her. FAPS, Danske Ortopæders Organisation og Danske Anæstesiologers Organisation anbefaler kraftigt, at aftalen gennemgås og underskrives af begge parter. En lignende aftale er indgået mellem alle de praktiserende ørelæger og de anæstesiologer, som bedøver i ørelægepraksis.

De to organisationer har også udarbejdet en oversigt over, hvilke krav til faciliteter, der er til en ortopædkirurgisk speciallægepraksis for at kunne tilbyde operationer med anæstesiologisk bistand. Du kan finde oversigten her.

Når I rekvirerer anæstesiologisk bistand, skal I være opmærksomme på, at I skal anvende registreringskoden 1018, når I afregner ydelsen, hvortil I har anvendt anæstesiologisk bistand. Derudover skal I i journalnotatet notere årsagen til valg af anæstesiologisk bistand. Det er vigtigt, at I husker at registrere ovenstående, da begge registreringer skal indgå i en kommende evaluering af brugen af anæstesiologisk bistand i ortopædkirurgisk speciallægepraksis. Evalueringen skal vurdere, hvorvidt det fremadrettet fortsat skal være muligt at rekvirere anæstesiologisk bistand i det ortopædkirurgiske speciale. Se s. 33-34 i moderniseringsrapporten for yderligere information om evalueringen.

Med venlig hilsen
Sekretariatet