FAPS-Nyt Modernisering af ortopædkirurgi

Nyhed Faps-Nyt

Kære kollegaer

Vi minder om, at der i forbindelse med, at FAPS har indgået aftale med Regionernes Lønnings- og Takstnævn om modernisering af specialet ortopædkirurgi, holdes orienteringsmøde.

Torsdag den 25. februar kl. 17-19 (virtuelt)

Den nye modernisering træder i kraft 1. april 2021.

Moderniseringsrapporten kan læses her. Vi vil forud for mødet sende det nye takstkort samt link til det virtuelle møde, når du har tilmeldt dig.

Tilmelding til mødet skal ske senest den 15. februar 2021 til Lone Kjær Jensen på lok.fas@dadl.dk. I mailen bedes du oplyse, hvilken mailadresse videolinket til det virtuelle møde skal sendes til.

Der kan søges om kursusrefusion fra Efteruddannelsesfonden svarende til en kvart kursusdag.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Specialespecifikke
Ortopædi