Gå til indhold

FAPS-Nyt Nu udbydes kursus i Point-of-care fokuseret ultralydsscanning - Kirurgi

Nyhed Faps-Nyt

I forbindelse med moderniseringen i kirurgi, der trådte i kraft 1. april 2021, blev der indgået en aftale om, at alle praktiserende kirurger skal tilbyde point-of-care fokuseret ultralydsscanning af
abdomen

Kære praktiserende speciallæger i kirurgi

I forbindelse med moderniseringen i kirurgi, der trådte i kraft 1. april 2021, blev der indgået en aftale om, at alle praktiserende kirurger skal tilbyde point-of-care fokuseret ultralydsscanning af
abdomen, som led i udredningen af den kirurgiske patient. Da kirurger uddannet efter 2015 har gennemgået UL kursus som en del af deres hoveduddannelse, er det kun kirurger uddannet før
2015 som, uanset tidligere erfaring, skal gennemgå et UL kursus. Kurset skal dokumentere, at speciallægen kan udføre basal UL scanning. Kirurger, der ikke har gennemgået kurset, kan ikke
indkræve honorar for ydelsen (ydelse 2118).

Der udbydes kurser d. 9. juni 2022 og d. 25.august 2022 for de praktiserende kirurger.
Kurset finder sted på Rigshospitalet, og pladserne vil blive besat efter ”først-til-mølle-princippet”. Når speciallægen har gennemgået kursus, vil DKO kontakte den relevante region og bekræfte, at kurset er gennemført. Kurset skal opfølges af besøg hos kollega, som udfører UL mhp. supervision og erfaringsudveksling. Kurset er refusionsberettiget i henhold til Efteruddannelsesfondens sædvanlige regler.

Max antal deltagere pr kursus er 12. Beløbet indsættes på nedennævnte konto med angivelse af kursusdeltagerens navn, og hvilken dato man ønsker at deltage.

Tilmelding til kursusleder: hanne.grossjohann@regionh.dk

Deltagergebyret kr 2500. Beløbet indbetales på kursuskonto: 6771 6655552 (Lægernes Bank).

Se kursusbeskrivelse

Med venlig hilsen
Martin Poulsen, speciallæge, FAPS-bestyrelsesmedlem
og Steffen Rosenstock, speciallæge, dr.med. Formand for DKO