FAPS-Nyt Økonomiopfølgning på moderniseringen er tilendebragt

Nyhed Faps-Nyt

Kære kolleger

FAPS og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har på deres seneste møde drøftet afslutningen af radiologispecialets modernisering.

Parterne har fulgt udviklingen halvårligt de sidste to år. På mødet blev den endelige økonomiopfølgning på moderniseringen drøftet, og opfølgningen blev besluttet tilendebragt.
Specialet følger den plan for afvikling af gæld, som blev aftalt i forbindelse med moderniseringen. Gældsafviklingen fortsætter som aftalt, men følges fremadrettet på sekretariatsniveau.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke jer alle for en god indsats og for at have taget de aftalte ændringer til jer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Specialspecifikke
Radiologi