Gå til indhold

FAPS-Nyt Orientering fra FAS' Fond (Sygefonden)

Nyhed Faps-Nyt

Det er nu muligt at gøre brug vores tilbud om uvildig mediation. Dette sker som et forsøg på at forbygge sygemeldinger.

Kære medlemmer

Sygefonden ønsker at forebygge sygemeldinger, hvor det er muligt.

Vi har derfor nu mulighed for at tilbyde uvildig mediation, som kan bidrage til, at konflikter i samarbejdsrelationer med f.eks. en kompagnon kan tages tidligt i forløbet.

Det er et tilbud om en struktureret samtale mellem parter i konflikt, som ledes af en mediator. Der skal afsættes en hel eller to halve dage, hvor mediator kommer til jer. I skal kun sørge for lokaler og forplejning.

Henvisning til mediation sker via henvendelse til sekretariatet på mail: sygefonden@dadl.dk

Læs mere om det ny tilbud her.

Husk også, at Sygefonden har erhvervspsykolog Mette Krøigaard tilknyttet. Hun tilbyder sparring i forbindelse med f.eks. sygdom, stress, ledelse og personaleudfordringer.

Kontakt sker enten via sekretariatet eller direkte til Mette Krøigaard på mobil: 2254 3071 eller e-mail: mek.yl@dadl.dk

Sygefondens bestyrelse håber, I vil tage godt imod det nye tilbud om mediation.

På Sygefondens vegne

Svend Erik Tind
Formand

Landsdækkende