Gå til indhold

FAPS-Nyt Orientering fra Sygefonden

Nyhed Faps-Nyt

Her kan du læse om Sygefondens refusion ifm. egen sygdom fra 6. fraværsdag

Udbetaling af sygehjælp
Sygefonden yder refusion ifm. egen sygdom fra 6. fraværshverdag.

Det vil sige, at du skal have været syg i mere end 5 hverdage, før udbetaling af sygehjælp starter. 
Læs udbetalingsbestemmelserne her.

Udbetaling af kommunale sygedagpenge
Der er for en kort periode udvidede muligheder for at kunne søge kommunale sygedagpenge fra første sygedag.

Folketinget har den 9. december 2021 vedtaget lov om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven (Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19 samt ny midlertidig periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19).

Loven trådte i kraft den 16. december 2021, men har tilbagevirkende kraft fra den 23. november 2021 og gælder for fravær i perioden fra og med den 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022.

Loven giver under visse omstændigheder selvstændige ret til kommunale sygedagpenge fra første sygedag i ovennævnte periode, hvis de er: - dokumenteret smittet med covid-19 - eller efter sundhedsmyndigheders anbefaling skal gå i selvisolation, fordi de er nær kontakt.

Der er ikke ret til tidlig refusion/sygedagpenge, hvis medarbejderen eller den selvstændige har symptomer uden at teste positivt, kan arbejde hjemmefra, er gået i frivillig isolation eller fraværet skyldes senfølger/eftervirkning efter covid-19.

Læs mere om betingelserne på virk.dk via dette link.

Spørgsmål vedrørende kommunale sygedagpenge skal ske til dagpengekontoret i din bopælskommune, hvis svar ikke findes på virk.dk.


På Sygefondens vegne

Peter Tingsgaard
Formand

Landsdækkende