Gå til indhold

FAPS-Nyt Psykiatri Region Midt Sæt kryds 6. september kl. 16.30 - 17.30 til vigtigt videomøde om forenkling af §66 aftalerne i psykiatrien

Nyhed Faps-Nyt

Vi er glade for at kunne informere om, at FAPS' regionale bestyrelse er blevet enig med Region Midtjylland om en forenkling af de eksisterende §66 aftaler i psykiatrien, som vi ved har været svære for jer at arbejde med.

De eksisterende aftaler er blevet lagt sammen, så der fremadrettet kun er én §66 aftale.

Den reviderede aftale træder i kraft den 1. oktober 2023.

FAPS vil gerne afholde et videomøde med information om ændringerne i aftalen onsdag den 6. september 2023 kl. 16.30-17.30. Så book allerede nu datoen i kalenderen og tilmeld dig ved at skrive til følgende mailadresse lok.fas@dadl.dk. Du bedes angive, hvilken mailadresse videolinket til mødet ønskes tilsendt til. Videolink udsendes af FAPS' sekretariat.

Forenklingen af aftalerne består helt overordnet i følgende:

  • Der kommer en bookingside, hvor I fra 1. oktober 2023 skal indmelde i alt tre ugentlige tider i 42 uger om året
  • Den nye aftale gør ikke forskel på de 18-24 årige og andre patienter henvist til hurtig vurdering, bortset fra at du kan aftale ekstra konsultationer med de unge 18-24 årige, som skal i medicinsk behandling
  • Alle patienter henvist via aftalen udløser et engangshonorar på 3.600 kr.
  • Yderligere konsultationer til 18-24 årige, som skal i medicinsk behandling, finder psykiateren selv i sin kalender. Så husk at have luft i kalenderen til det
  • Sådanne yderligere konsultationer til de 18-24 årige afregnes jf. overenskomstens almindelige ydelser som senere konsultation mv.
  • Almen praksis booker selv tider via bookingsiden
  • Fra 1. oktober har PCV  ikke længere nogen rolle, og de tider, I har meldt ind til PCV, bortfalder 

 

Derfor: Læg allerede nu tre ugentlige tider til hurtig vurdering i din kalender fra 1. oktober 2023 og frem, så du reserverer tiderne. Og sørg for at have luft i kalenderen til ekstra konsultationer til 18-24 årige, som skal i medicinsk behandling.

Du skal selv indtaste de reserverede tider på bookingsiden, når den tekniske løsning er klar. Det hører du nærmere om.

Læs den nye, forenklede §66 aftale her.

Der kommer som nævnt mere information om brug af den nye bookingside mv., når ikrafttrædelsestidspunktet nærmer sig.

Vi glæder os til at se jer til informationsmødet den 6. september 2023 kl. 16.30-17.30.

Venlig hilsen

Kaare Mai, regionsbestyrelsesformand,
og Birgitte Norrie, tidligere medlem af regionsbestyrelsen