FAPS-Nyt Psykiatri: Resultat af afstemningen i valggruppe 5

Nyhed Faps-Nyt

Resultatet af afstemningen i valggruppe 5 (psykiatri) vedr. valg til FAPS’ bestyrelse foreligger nu. Der var 171 stemmeberettigede, og 80 har afgivet sin stemme. Der var ingen blanke stemmer.
Stemmerne fordelte sig således:

Ejnar Bundgaard Larsen: 66 stemmer = 82,5%
Svend Erik Tind: 14 stemmer = 17,5%

Ejnar Bundgaard Larsen indtræder i FAPS’ bestyrelse efter repræsentantskabsmødet d. 3. oktober 2020.

Specialespecifikke

Psykiatri