FAPS-Nyt Psykiatri Valg til repræsentantskabet

Nyhed Faps-Nyt

Kære praktiserende psykiatere

Speciallæge Philipp Lange Thomsen er valgt til regionsbestyrelsen i Region Hovedstaden. Der skal derfor vælges en ny repræsentant udpeget af specialet til FAPS’ repræsentantskab, da man ikke kan sidde med ”to kasketter” i repræsentantskabet.

Opstilling til valg kræver 5 stillere fra praksisspecialet eller indstilling fra bestyrelsen i den til praksisspecialet hørende speciallægeorganisation, jf. vedtægternes § 6, stk. 4.

Anmeldelse af kandidatur kan ske til Foreningen af Speciallæger på e-mailadressen lok.fas@dadl.dk og skal være sekretariatet i hænde senest mandag den 14. juni 2021 kl. 12.00.

Opstiller flere end 1 kandidat, skal der afholdes elektronisk afstemning blandt medlemmerne i praksisspecialet. Vi vil i så fald kontakte kandidaterne med tilbud om, at de kan udarbejde et skriftligt valgoplæg, som vi kan gøre de stemmeberettigede bekendt med i forbindelse med valgproceduren.

Det elektroniske valg afholdes i perioden 16. juni til 30. juni 2021 kl. 12.00. Kandidaterne vil blive opstillet på liste i rækkefølge efter, hvornår de melder deres kandidatur.

Kandidater vil blive orienteret via e-mail om, hvorvidt de er valgt, eller om der skal være urafstemning.

Venlig hilsen
Sekretariatet

Specialespecifikke
Psykiatri