Gå til indhold

Orientering fra FAS' Fond (Sygefonden) (5/1 - 23)

Nyhed Faps-Nyt

Sygefondens udbetalingsbestemmelser fortsætter stort set uændret i 2023.
Eneste ændringer er den sædvanlige regulering af beløb for omsætningsloft (punkt 11.1) og børneydelse (punkt 2.4.2), og at der er lavet redaktionelle præciseringer til punkt 2.2. vedr. barsels- og fædreorlov samt adoption

Kære medlemmer

Sygefondens udbetalingsbestemmelser fortsætter stort set uændret i 2023.
Eneste ændringer er den sædvanlige regulering af beløb for omsætningsloft (punkt 11.1) og børneydelse (punkt 2.4.2), og at der er lavet redaktionelle præciseringer til punkt 2.2. vedr. barsels- og fædreorlov samt adoption.

Husk at overholde deadline for ansøgning om sygehjælp, samt altid at sende omsætningsdokumentation fra dit lægesystem med ansøgningen.

På Sygefondens vegne

Svend Erik Tind
Formand