Gå til indhold

Spilleregler og rammer for mentorordningen

Læs om spillereglerne og rammerne for Lægeforeningens lange mentorordning.

Spilleregler og etik for mentorordningen

 • Forholdet mellem mentor og mentee er en fortrolig, privat relation.
 • Fortrolighedsforholdet mellem mentor og mentee går begge veje.
 • Mentor må ikke rekruttere eller headhunte mentee.
 • Mentee kan ikke forvente at blive en del af mentors netværk.
 • Såvel mentor som mentee kan altid stoppe en drøftelse, såfremt fortrolighed eller tavshedspligt over for tredjepart er i fare.

Rammer for mentorordningen

Vi reserverer Lægeforeningens mentorer ca. et år pr. forløb.

 • Et forløb består af mindst fire møder.
 • Det er mentee, der skal tage initiativ til første afklarende møde, når mentor og mentee er matchet.
 • Mentee er initiator gennem hele forløbet og ansvarlig for at planlægge indhold og problemstillinger, som mentee ønsker sparring på.
 • Mentor har ansvar for at styre processen i samtalerne.
 • Samtalerne foregår som udgangspunkt på mentors arbejdsplads, men kan også gennemføres som virtuelle møder, hvis afstand eller et pakket program giver udfordringer.
 • Hvis forløbet ikke kommer i gang eller afsluttes før et år, skal én af parterne kontakte Lægeforeningen.

Har du spørgsmål til ordningen, kan du skrive til e-mailadressen: mentor@dadl.dk