Årsmøde 2023

Her finder du dagsorden til FPL Årsmøde torsdag den 11. maj 2023 på Hotel Comwell, Kolding.

1.    Valg af dirigent
2.    Formandsberetning
3.    Drøftelse af forslag fra bestyrelsen
4.    Orientering om foreningens økonomi
5.    Beretning fra foreningens arbejdsgrupper og udvalg
6.    Drøftelse af indkomne forslag
7.    Eventuelt.