Gå til indhold

Det har vi valgt at arbejde for

I Lægeforeningens bestyrelse arbejder vi både med en medlemsstrategi med fokus på foreningens indsatser rettet mod vores medlemmer, og med en politisk strategi, der sætter retningen for det politiske arbejde. Det vil sige, hvordan vi vil løfte emner og sager, der kan medvirke forbedre sundhedsvæsenet for både læger og patienter. Det politiske arbejde er primært rettet mod Christiansborg, regionerne, ministerier og styrelser.

Det politiske arbejde handler om at arbejde videre med igangværende vigtige indsatser, som kræver vores fortsatte opmærksomhed. Derfor har bestyrelsen besluttet at fortsætte det vigtige arbejde med at få opdateret vores klage- og tilsynssystem, så vi kan skabe rum for læring og tillid. Bestyrelsen vil samtidig også arbejde videre med at følger de mange politiske aftaler til dørs, så eksempelvis udmøntning af sundhedsreformen gøres mest hensigtsmæssigt. Derudover skal vi holde fast i fokus på at øge kvaliteten, sikre nok speciallæger og ikke mindst løfte psykiatrien.

Samtidig er der behov for at sætte ind på en række nye områder, som kalder på vores opmærksomhed. Her har vi valgt at have særligt fokus på bedre brug af den sparsomme arbejdskraft i sundhedsvæsenet og behovet for at aflaste sundhedspersonalet. Her skal Lægeforeningen være en aktiv spiller i prioriteringsdagsordenen på alle relevante områder og med relevante samarbejdspartnere på både Christiansborg og i befolkningen.

Lægeforeningens bestyrelse marts 2023