Gå til indhold

Idébank: Nationale netværk og vidensressourcer

Nedenfor er der henvisninger til nationale og regionale initiativer til en grøn omstilling af sundhedsvæsenet.

Danske Regioner

Danske Regioner har igangsat en række fælles initiativer i forhold til den grønne omstilling, herunder indsatsen i forhold til Grønne og ansvarlige hospitaler. Indsatserne og kontaktpersonerne for de regionernes fælles indsatser er samlet i Center for Regional Udvikling, EU og miljø

Region Sjælland

Region Sjælland arbejder strategisk med grøn omstilling i samarbejder med partnere på tværs af regionen. Hovedfokus er p.t. på energiomstilling og cirkulær omstilling, herunder plastikhåndtering.
Afdeling for Regional Udvikling

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden har en række indsatser for grøn omstilling på hospitaler, virksomheder og centre: Grønne og ansvarlige hospitaler. For at høre nærmere kontakt Center for Ejendomme, Energi og Miljø.

Region Midtjylland

Region Midtjylland har fokus på arbejdet med klimatilpasning og bæredygtig omstilling – også af sundhedsvæsenet i Center for Bæredygtige Hospitaler

Region Nordjylland

Region Nordjylland arbejder for grøn omstilling og bæredygtighed på Regionens sygehuse, institutioner og administration Grøn omstilling i Region Nord

Region Syddanmark

Region Syddanmark har med strategien Fremtidens Syddanmark fokus på klimaindsatser i regionen som helhed og i budgetaftalen for 2022 specifikt på hospitalernes bygninger og energiforbrug. For at høre nærmere kontakt Afdelingen for Klima & Ressourcer.

Læger for Klimaet

Læger for klimaet er en forening, der arbejder med sundhedsaspektet af klimakrisen.

Alliancen mod Medicinspild

Alliancen mod Medicinspild er en alliance af flere sundhedsorganisationer, heriblandt Læge-foreningen, der arbejder for at få nedbragt medicinspild ved bl.a. at nedbringe pakningsstør-relsen af medicin, medicingennemgang og deponering af medicin, der ikke anvendes.
Pressemeddelelse (2019): Ny alliancen vil forbedre livskvalitet hos kronikere og multisyge ved at bekæmpe medicinspild.