Gå til indhold

Skal du arbejde som overlæge på Færøerne?

FAS har overenskomst med Færøernes Landsstyre. Den omfatter tjenestesteder på Landssygehuset i Tórshavn, Klaksvig og på Suderoy.

Aftalen omfatter såvel overlæger, ledende overlæger som lægelig direktør. Som noget nyt fra 1. februar 2017 kan du ansættes både som tjenestemand og som overenskomstansat. Det er den færøske ansættelsesmyndighed, der beslutter, hvordan de vil ansætte en overlæge eller ledende overlæge. Meldingen er, at aktuelt nyansættelser vil ske som overenskomstansat, mens allerede ansatte fortsætter som tjenestemænd.

Begge ansættelsesformer er omfattet af en ny fælles overenskomst. I overenskomsten er der en centralt fastlagt grundløn som overlæge. Hertil kan ydes hertil decentralt funktions- og kvalifikationstillæg. Der er desuden tillæg for bl.a. udetjeneste og honorarer for vagter. Vagthonorarerne er identiske med vagthonorarerne i den danske overenskomst for overlæger.

På Færøerne ydes der 20 pct. i pensionsbidrag af de fleste løndele. Kun en række særlige tillæg giver ikke samtidig pensionsbidrag. For vagthonorarer ydes 10 pct. pensionsbidrag. Du skal være særligt opmærksom på, at det Færøske Landsstyre har vedtaget en lov, der medfører, at pensionsbidrag udover fem års ansættelse altid skal placeres i et færøsk pensionsinstitut. Du kan dermed ikke få pensionsmidler indbetalt til Lægernes PensionsBank efter fem års ansættelse.

Aftale på Færøerne

Løntabel Færøerne

Overenskomsten løber til 1. februar 2021 og ventes genforhandlet i 2. halvår af 2021 mellem FAS og det færøske finansministerium.

Færøerne har sin egen speciallægeforening, Serlæknafelag Føroya, der er tilsluttet Overlægeforeningen. Medlemskab kan opnås ved kontakt til tillidsrepræsentanten på Landssygehuset. Tillidsrepræsentant på Landssjukrahusid er overlæge Elinborg Mortensen.

Konsulent for Færøerne i FAS er Lars Strunge, 35 44 84 12 eller lst.fas@dadl.dk