Gå til indhold

Specialeansvarlige overlægers løn ansat på hospital/sygehus

Specialeansvarlige overlæger omfattet af personlig overgangsordning - aftalt med virkning fra 1.6. 2022

Grundlønninger pr. 1. juni 2022:

Reguleringssats: 1,083866

Specialeansvarlig overlæge

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 52   703.713,00 58.642,75
Tillæg 142.475 154.424,00 12.868,67
Løn i alt   858.137,00 71.511,42

Specialeansvarlig overlæge ansat inden 1.4.2003

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 51   618.444,00 51.537,00
Tillæg  174.196,00 188.805,00 15.733,75
Løn i alt   807.249,00 67.270,75
+ evt. fraskrivning af 
1 uges kompensationsfrihed
14.248,00 15.443,00 1.286,92
Løn i alt   822.692,00 68.557,67

Specialeansvarlig overlæge ansat efter 1.4.2003

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 51   618.444,00 51.537,00
Tillæg 188.444 204.248,00 17.020,67
Løn i alt   822.692,00 68.557,67

Noter:
Generelt: Arbejdsgiver indbetaler 21 pct. af tillæg til Lægernes Pensionskasse (pr. 1.04.22)

Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 25.039  kr. (23.522 - 01.04.2018-niveau)
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt.

Reguleringssatsen for grundbeløb pr. 31.3.2018 er 1,064474