Specialeansvarlige overlægers løn ansat på hospital/sygehus

Specialeansvarlige overlæger omfattet af personlig overgangsordning - aftalt med virkning fra 1.6. 2022

Grundlønninger pr. 1. juni 2022:

Overgang til nye titler og lønindplaceringer

Ved Overenskomsten fra 2021 blev der aftalt nye titler og dermed blev ledende overlæger til cheflæger og specialeansvarlige overlæger til ledende overlæger, medmindre der er indgået individuel aftale om at fortsætte som specialeansvarlig overlæge. De nye titler gælder fra 1. juni 2022 (dog undtaget Region Nordjylland ).

Reguleringssats: 1,083866

Specialeansvarlig overlæge

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 52   703.713,00 58.642,75
Tillæg 142.475 154.424,00 12.868,67
Løn i alt   858.137,00 71.511,42

Specialeansvarlig overlæge ansat inden 1.4.2003

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 51   618.444,00 51.537,00
Tillæg  174.196,00 188.805,00 15.733,75
Løn i alt   807.249,00 67.270,75
+ evt. fraskrivning af 
1 uges kompensationsfrihed
14.248,00 15.443,00 1.286,92
Løn i alt   822.692,00 68.557,67

Specialeansvarlig overlæge ansat efter 1.4.2003

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 51   618.444,00 51.537,00
Tillæg 188.444 204.248,00 17.020,67
Løn i alt   822.692,00 68.557,67

Noter:
Generelt: Arbejdsgiver indbetaler 21 pct. af tillæg til Lægernes Pensionskasse (pr. 1.04.22)

Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 25.039  kr. (23.522 - 01.04.2018-niveau)
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt.

Reguleringssatsen for grundbeløb pr. 31.3.2018 er 1,064474