Gå til indhold

Nyhedsbrev 16/2022

Overlægeforeningens nyhedsbrev 5. juli 2022

Læger i lægevagtsordningen 1818

Danske Regioner, Yngre Læger og FAS indgik den 7. juni 2022 en aftale for timelønnede læger, der er ansat ved Lægevagten i Region Sjælland.Den nye lægevagtsordning træder i kraft 1. september 2022. Taksterne svarer til de takster, der gælder i Region Hovedstadens lægevagt (1813). 

Den 27. juni 2022 blev der mellem Region Sjælland, Yngre Læger og FAS indgået en regional forhåndsaftale for læger i lægevagtsordningen (1818) i tilknytning til den centrale aftale.  Denne aftale indeholder mulighed for lokal løndannelse. I aftalen er der forhåndsaftalt timetillæg til de centralt aftalte timetakster i form af et geografisk tillæg i to af regionens tre zoner. Derudover kan der aftales individuelle tillæg i alle zoner.

Hvilken rolle skal speciallægerne spille i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen?

Kom til FAS' årsmøde den 7. oktober 2022, og vær med i debatten om speciallægernes opgaver i det nære sundhedsvæsen.

Vi har ventet længe på det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Nu er der indgået en politisk aftale, men hvordan kommer det til at se ud i virkeligheden?  Og hvad bliver speciallægernes rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen?

Mødet er åbent for alle medlemmer, og det  foregår i Vejle fra kl.10.00 - 16.30

Find et svar

Er du i tvivl om, hvilke regler der gælder ved merarbejde og frivilligt ekstraarbejde? Eller hvilke 5 krav, der skal opfyldes, for at du kan have bibeskæftigelse som læge.

Læs mere her