Gå til indhold

Nyhedsbrev 17/2022

Overlægeforeningens nyhedsbrev 30. august 2022

En tredjedel af overlægerne føler sig stresset

35 pct. af overlægerne føler sig stressede pga. travlhed, mangel på kolleger, dårlig it m.v. Alligevel er 7 ud af 10 af de stressede overlæger motiverede og tilfredse med jobbet. Det viser en undersøgelse foretaget af Overlægeforeningen. "Som overlæger har vi verdens bedste job, men rammerne for at udføre det bliver mere og mere pressede. Det kan og skal vi gøre noget ved", siger Overlægeforeningens formand Susanne Wammen.

Læs artikel om undersøgelsen i Ugeskrift for Læger.

Læs selve undersøgelsen her

Vil du være medlem af Overlægeforeningens bestyrelse?

I forbindelse med repræsentantskabsmødet 8. oktober er der valg til fire bestyrelsesposter:

Bestyrelsesmedlemmerne Mark Krasnik og Tommy Midtgaard Jensen afgår efter tur og kan ikke genvælges. Bestyrelsesmedlem Britt Lange afgår efter tur og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsesmedlem Bjarne Rønde Kristensen afgår efter tur og kan genvælges.

Alle medlemmer af Overlægeforeningen kan stille op til bestyrelsen. Fristen for at stille op er den 8. oktober. Dog kan det være en fordel at sende et valgoplæg, som bliver offentliggjort på hjemmesiden inden da. Du kan allerede nu sende dit indlæg til ld.fas@dadl.dk

Vil du vide mere om bestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at kontakte formand Susanne Wammen eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Find kontaktinformationer her på bestyrelsesmedlemmer

Digitalisering skal skabe værdi 

For få dage siden lancerede Lægeforeningen en ny politik om digitalisering i sundhedsvæsenet. For Overlægeforeningen har det været afgørende, at politikken er med til at skabe værdi i det samlede sundhedsvæsen i form af sparet tid og bedre kvalitet. Det fortæller Britt Lange, der er medlem af Overlægeforeningens bestyrelse og har repræsenteret overlægerne i Lægeforeningens digitaliseringsudvalg:

”Klog digitalisering er en del af løsningen på udfordringerne i sundhedsvæsenet. Det forudsætter, at digitaliseringen skaber værdi i det samlede sundhedsvæsen og ikke bare flytter opgaver fra en sektor til en anden. Derfor er det en stor styrke, at vi i Lægeforeningens digitaliseringsudvalg har været repræsentanter fra Overlægeforeningen, Yngre Læger og Praktiserende Lægers Organisation. Vi har haft fokus på at skabe værdi for alle dele af sundhedsvæsenet”, siger Britt Lange.

Læs digitaliseringspolitikken her