Gå til indhold

Nyhedsbrev 23/2022

Nyhedsbrev udsendt 7. december 2022

GOD JUL

Døgnet rundt, året rundt yder overlæger en afgørende indsats for patienterne. Også  når de fleste fejrer juleaften med familien, så vil mange overlæger være på arbejde sammen med kolleger fra andre faggrupper.

I skal alle have en varm tak for jeres indsats. Samtidig sender jeg og bestyrelsen de bedste juleønsker til jer og jeres familier 🙏❤.

ÅRET DER ER GÅET

I 2022 har Overlægeforeningen især haft fokus på at skabe bedre rammer for, at vi som overlæger kan løse vores opgaver ved at fokusere på:

✅ Styrkelse af den lægelige ledelsesstruktur og implementeringen af OK21. I Overlægeforeningen følger vi fortsat processen tæt. Som noget nyt udbyder vi også konferencer for medlemmer, der er nytiltrådt som ledende overlæger.

✅Arbejdsmiljøet på sygehusene har været presset i årevis – også før corona. Det nye er, at vi er lykkes med at skabe bevidsthed hos politikerne om, hvor alvorlig situationen er. Det har Overlægeforeningen bidraget til ved både at synliggøre problemerne og ved at komme med konkrete løsningsforslag.

✅ Sundhedspolitik er et vigtigt område, hvor Overlægeforeningen søger indflydelse gennem konkrete forslag og ved at deltage i den offentlige debat. Vi har bl.a. udarbejdet otte konkrete punkter, hvor vi som overlæger kan bidrage til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Du kan læse mere om Overlægeforeningens politik og indsats på vores nye hjemmeside.

Vi glæder os til at fortsætte arbejdet i det nye år.

Susanne Wammen, formand for Overlægeforeningen

 

Hvad betyder regionernes forslag om et styrket samarbejde i Østdanmark for dig som overlæge?

Delestillinger, udlån og frivilligt merarbejde. Det er blot nogle af de begreber, som indgår i planen fra Region Sjælland og Region Hovedstaden om ”et styrket samarbejde om fælles udvikling af hospitalsbehandlingen i Østdanmark”. Men hvad betyder det for dig, som allerede er ansat som overlæge i de to regioner? Hvor meget kan regionerne selv beslutte at gennemføre? Og hvad gør Overlægeforeningen ved situationen? Det får du nogle af svarene på her.

 

Konference: Fremtidens lægelige ledere 23. januar i Aarhus

Er du ny ledende overlæge eller har du interesse for at blive det? Så er denne konference noget for dig. Gennem oplæg fra førende forskere og erfarne ledere samt workshops og debat får du viden om faglig og organisatorisk ledelse, som du kan bruge til at forme dit ledelsesrum.

En lignende konference i september 2022 blev vurderet til 6,18 på en skala på 7 af deltagerne, hvoraf en i evalueringen skrev: ” Udbytterig konference med god mulighed for at vidensdele og udveksle erfaringer med kollegaer”.

Konferencen er for medlemmer af Overlægeforeningen og uden deltagergebyr. Mange kolleger har tilmeldt sig, men der er stadig ledige pladser.