Tilskud (Fonden for Almen Praksis)

Fonden for Almen Praksis er etableret af Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) med det formål at styrke eksisterende udviklings- og driftsaktiviteter inden for kvalitet, faglighed, efteruddannelse og forskning. Fonden støtter herudover andre kvalitetsinitiativer med særlig relevans for almen praksis og for et sammenhængende sundhedsvæsen.